• Upravo ste dodali proizvod u Korpu:

  MOBILNO EKOLOŠKO SPREMIŠTE

  0 out of 5

  MOBILNO EKOLOŠKO SPREMIŠTE

  Spremište je namijenjeno za smještaj posebnih vrsta otpada (problematični otpad), za baterije i lijekove sa tankvanom zapremine 1000l.

  Izrađeno je iz čeličnog lima s tankvanom sa ispustom za ispust eventualno prolivenih tekućina, te prekriveno podnom pocinčanom rešetkom po cijeloj površini sa dimenzijom oka rešetke 30 x 30 x 3 mm. Cjelokupna konstrukcija spremišta izrađena za mogućnost manipulacije te su u tu svrhu izrađeni standardni prihvati za viličar te uške za prijenos dizalicom.

  Cjelokupno spremište je zaštićeno temeljnom i završnom bojom.

  Kompletni sustav ATESTIRAN, te prilikom isporuke dostavljamo svu potrebnu dokumentaciju.

  Tip spremišta / Visina (mm) / Širina (mm) / Dubina (mm) / Volumen tankvane (l)

  Tip 1 / 2700 / 4000 / 1500 / 1200
  Tip 2 / 2700 / 3050 / 1300 / 1000
  Tip 3 / 2700 / 2550 / 1300 / 800
  Tip 4 / 2700 / 2050 / 1300 / 600

 • Upravo ste dodali proizvod u Korpu:

  Mobilno reciklažno dvorište

  0 out of 5

  Mobilno reciklažno dvorište

  Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta (MRD) tip TW 1 je zatvorena i zaštićena od oborinskih padalina,
  sunca i vjetra. Prijevoz MRD-a moguć je kamionom koji je opremljen sa kranom, komunalnim
  vozilom-autopodizačem ili kombinacijom drugih tipova vozila i strojeva ( viličar + transportni kamion i sl.)

  MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PRIKOLICI

  Mobilno reciklažno dvorište na prikolici trenutno je
  jedino na tržištu koje jedinicama lokalne
  samouprave nudi najbolje rješenje transporta iz
  naselja u naselje kako je zadano Uredbom o gospodarenju otpadom

  Oprema unutar MRD-a je certificirana za sigurnost
  koja sprječava rasipanje ili razlijevanje prikupljenog otpada, te je osigurana od krađe. MRD je izrađen sukladno važećem Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom (N 81/20), adekvatno označeno i sa svom pratećom dokumentacijom te izjavom o sukladnosti. Primarni spremnici
  su pričvršćeni te osigurani od prevrtanja u prijevozu. Mogućnost odlaganja do 48 različite frakcije
  otpada

 • Upravo ste dodali proizvod u Korpu:

  POLUPODZEMNI SPREMNICI – ECO DIP

  0 out of 5

  POLUPODZEMNI SPREMNICI – ECO DIP

  Sve veće količine otpada negativno utječu na okoliš i zahtijevaju povećanje svijesti o okolišu te brzo uvođenje promjena na području gospodarenja otpadom u zakonodavstvu ali i razvoju tehnoloških rješenja prihvatljivih za prirodu.

   

  Jedno od takvih rješenja zasigurno je implementacija polupodzemnih spremnika! Polupodzemni spremnici smanjuju broj odvoza otpada, racionaliziraju troškove, uklapaju se u okolinu, neutraliziraju neugodne mirise te omogućuju primjenu pametnih sustava praćenja popunjenosti spremnika.

  – 70% volumena pod zemljom
  – izrada od POLIETILENA- otporan na udarce, UV zrake, visoke temperature i mehanička oštećenja
  – certifikat za najvišu kvalitetu spremnika
  – 50 godina vijek trajanja
  – jednostavno pražnjenje u svim vremenskim uvjetima
  – integracija s pametnim sustavima praćenja popunjenosti
  – protupožarna zaštita”

 • Upravo ste dodali proizvod u Korpu:

  STACIONARNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  0 out of 5

  STACIONARNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestive ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.).
  Svakako, organizacija Reciklažnih dvorišta prvi je korak prema organizaciji Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) i Reciklažnih centara te prvi korak prema ispunjavanju ciljeva kružne ekonomije.